Dosáhli by jste rádi zlepšení současného stavu, zdravějšího prostředí a snížení nákladů na vytápění ? Bojíte se však vysokých sanačních nákladů, nebo náročných stavebních prací ?

Máme pro Vás řešení:              

O d v l h č e n í   z d i v a   H y d r o p o l e m

Již čtyřiadvacet let je při odvlhčování zdiva úspěšně aplikován bezkontaktní systém Hydropol®, který je založen na využití specifického elektromagnetického pole, zjednodušuje sanační proces, snižuje jeho pracnost, zvyšuje bezpečnost sanace a poskytuje dlouhodobé záruky. Uplatnění je ve všech druzích staveb, které nejsou vybaveny funkční izolací proti zemní vlhkosti, tedy především u starší zástavby. Celý proces účinného a bezpečného vysoušení zdiva zde nevyžaduje žádné mechanické či chemické zásahy do staveb, vyhovuje i specifickým požadavkům na sanaci památek.

Používané odvlhčovaní přístroje napájené elektrickým proudem 240 V/50 Hz mají při výkonu 5 W zaručený účinný dosah 12 m.

Vysoušení objektů po povodních

bývá v zájmu rychlého řešení ponejvíce spojeno s použitím teplovzdušných nebo kondenzačních agregátů. V obou těchto případech dochází pouze k vysoušení interního vzduchu a následně povrchu zdiva, zatímco vlhkost v jádru konstrukcí dlouho  přetrvává a jen postupně přechází na povrch.

Už při likvidaci následků povodní na Moravě v roce 1997 byl pro vysoušení zdiva promáčených objektů vyzkoušen rovněž zmíněný bezkontaktní systém odvlhčování. Ukázalo se, že konstrukce byly odvlhčeny ve svém celém profilu a bez rušivých vlivů. I když doba vysoušení  probíhala v rozmezí 6 až 12 měsíců, bylo současně vyřešeno i odvlhčení postižených staveb z titulu poškozených hydroizolací a byla vytvořena trvalá ochrana proti dalšímu vzlínání vlhkosti. Při samotném zásahu byla přitom  výrazně nižší spotřeba energie, než u výše uvedených způsobů s použitím vysoušecích agregátů.Takže pro vysoušení povodní zavlhčených staveb lze úspěšně a efektivně použít právě bezkontaktní sanační systém Hydropol®.

L i k v i d a c e   p l í s n í

 Zalíbilo se ve Vašem domku nebo bytě plísním, nemůžete se jich zbavit a hledáte nejúčinnější prostředek proti nim ?

Pokud ano, pak Vám tento problém bezpečně a efektivně pomůže vyřešit systém Regulitt®.

Vlhké zdivo zpravidla provází výskyt plísní. Proto se společnost Hydropol ČR, která se už od roku 1994 věnuje sanaci vlhkého zdiva, zaměřila také na likvidaci plísní a na prevenci proti nim. Také v této oblasti již byla uplatněna různá řešení, ale vývoj stále pokračuje. Jeho úspěšným výstupem se ukázal být protiplísňový systém Regulitt®.

Na jakém principu pracuje ?

Jde o protiplísňový systém na bázi vápna s patentovanou kombinací účinných látek, který byl vyvinut  nejen pro spolehlivé ničení plísní, ale i pro vytvoření dlouhodobé ochrany proti plísním.

Po dlouholetém výzkumu se podařilo vyvinout novou účinnou kombinaci etanolu a vápence, tedy Regulitt, zcela bez biocidů, fungicidů nebo chloru, ale přesto tak účinnou.

Vývoj těchto protiplísňových materiálů pokračuje. Z posledních výstupů lze jmenovat např. speciální přípravek k ošetření dřeva na bázi sody a kyseliny citronové, nebo strukturované povrchové úpravy speciální vápennou směsí s mletým mramorem.

Aplikace Regulittu

 Odstranění plísní a prevence proti nim se v zásadě provádí dvoustupňově.

V prvním pracovním kroku se účinně, avšak bezpečně zničí plíseň a vytvoří se dlouhodobá hloubková protiplísňová ochrana. K ošetření určená plocha se nastříká nebo natře přípravkem „Regulitt Plíseň-Ex“. V první fázi etanol obsažený v tomto přípravku spolehlivě a s vysokou účinností  zničí plíseň. Ve druhé fázi – po odpaření etanolu, se jemné vápenné částice obsažené v původním roztoku uloží hluboce v pórech  sanovaného zdiva, kde vytvoří zásadité, pro plísně nepříznivé prostředí (pH > 12). V pórech pak ztvrdlé vápno zamezuje novému napadení plísní.

Následně ve druhém pracovním kroku nanesená alkalická „Barva proti plísni Regulitt“ (rovněž na vápenné bázi) pak preventivně vytváří další ochranu proti novému napadení povrchu zdiva plísní  a svými dobrými difúzními vlastnostmi je při tom velmi vhodná pro starší zástavbu.

Hydropol ČR, spol. s r.o.

 www.regulitt.cz

www.hydropol-cz.com