Ambice má  společnost Scio. Dlouholeté jednička v oblasti profesionálního vývoje testů se zaměřila na firemní klientelu a vyvinula systém personální diagnostiky Personline, s přidanou hodnotou pro personalisty i uchazeče o práci. On-line systém, který je založen na Testu pracovního potenciálu, jsme měli možnost blíže prozkoumat.

Nápad? Ne, poptávka ...

„Při vývoji aplikace Personline jsme vycházeli přímo z poptávky trhu, který si o takovýto systém sám řekl. V roce 2008 nás oslovil zástupce GE Money Bank, který hledal nástroj, jenž by mu pomohl vybrat kandidáty do programu firemního vzdělávání. Test se osvědčil, používají jej v bance dodnes, jak při náborech do kariérních programů, tak při externích výběrových řízeních. V loňském roce jsme se proto rozhodli rozšířit tento nástroj na trhu a začali jsme s aktivním prodejem. Na základě čilé komunikace s klienty systém dále vyvíjíme a vylepšujeme,“ říká Kateřina Lichtenberková, produktová manažerka systému Personline.

 

Test pracovního potenciálu

Test pracovního potenciálu vychází z testu Obecné studijní předpoklady, s úspěchem používaného pro výběr vhodných uchazečů o studium na prestižních vysokých školách. Tento test je z hlediska svého obsahu i struktury v oblasti personalistiky výjimečný. Skládá se ze tří částí – verbální, analytické a kvantitativní. Každá část zkoumá určitý kognitivní potenciál uchazečů, například logické myšlení, schopnost rychle nalézat správná řešení, orientovat se v textu či v datech a schopnost jim správně porozumět. Nezkoumá žádné naučené znalosti, naopak – test vyžaduje, aby se uchazeč vyrovnal s tím, co je v zadání a jednoduše tak ověřil, jak mu to „myslí“. Nejedná se ale ani o test IQ, test je daleko praktičtější a jeho úlohy představují model reálného pracovního zadání.

Personalista si může vybrat, zda nechá testovat uchazeče všechny části, nebo zda upřednostní verbální a analytický oddíl a zároveň může zvolit variantu bez nebo s časovým omezením. Tyto kombinace slouží k větší variabilitě při práci s výsledkem testu. Například na pozici, kde jsou potřeba převážně komunikační schopnosti a často se pracuje pod stresem, je nejvhodnější vybrat variantu bez kvantitavní části a s časovým omezením, a naopak pozice analytika přímo vybízí k tomu, podrobit uchazeče zejména kvantitativní části testu.

K vyhodnocení není třeba odborný manuál

Testy vyhodnotí přímo aplikace Personline a personalista, okamžitě po ukončení testu uchazečem, získá komplexní obrázek o tom, jak byli či nebyli uchazeči úspěšní, a to pomocí jednoho konkrétního čísla – percentilu. Velkou výhodou je právě jednoznačnost výsledku. To odlišuje Personline od psychodiagnostických testů, které jako výsledek vygenerují psychologický rozbor a ten často potřebuje výklad odborníka. Navíc se při psychodiagnostice uchazeč sám hodnotí a může se dělat lepším, než ve skutečnosti je. V Testu pracovního potenciálu se řeší jednoznačné úlohy s jednou správnou odpovědí.

Konečný percentil je celé číslo mezi 0 a 100, které udává počet ostatních uchazečů, které testovaný předčil ve výsledku. Takže například percentil 80 říká, že je testovaný lepší než 80 procent ostatních. Testovaní se porovnávají mezi sebou a také s rozsáhlou, několikatisícovou referenční skupinou, kterou společnost Scio disponuje. Personalista tedy zjistí, jak jsou na tom uchazeči mezi sebou, ale zjistí také to, jak jsou na tom v porovnání se skutečností, kterou reprezentuje právě rozsáhlá referenční skupina. Uchazeč může být sice nejlepší ze všech kandidátů, nicméně pořád může být podprůměrný. Právě to může často hrát roli, protože míra úspěchu ukazuje na pravděpodobné aspirace uchazeče. Podle toho může personalista dobře posoudit, zda je uchazeč tím, koho na obsazované místo skutečně potřebuje.

Kromě percentilu personalista může zjistit, v jakých konkrétních otázkách uchazeč chyboval a vyhodnotit, zda je to pro výkon povolání nepřekonatelný problém.

 

Kdy je vhodné nasadit Personline

Produktoví manažeři aplikace Personline vidí – na základě zkušeností klientů -  nejširší využití hned v ranné fázi náborového procesu, kde test ušetří spoustu času oproti pohovorům. K těm si personalista může pozvat už jen ty nejlepší a rozhodnout se mezi nimi. Není to ale dogma, záleží na tom, jak je přijímací řízení postaveno a třeba i to, zda-li právě schopnosti a dovednosti diagnostikované aplikací Personline nemají být nakonec rozhodující.

Nabízí se také použití u již zaměstnaných pracovníků, a to při výběru kandidátů firemního vzdělávání, při personálních auditech či při výběru kandidátů na pracovní postup v rámci firmy.

 

Proč lze Personline doporučit

„Oproti jiným testům pracují naše testy s referenční skupinou, takže kromě srovnání kandidátů mezi sebou zjistíte i celkovou úroveň kandidátů. Předností našeho systému je také jeho jednoduchost, a to jak v ovládání aplikace, tak v práci s výsledky testů – navíc vše běží on-line, takže vidíte výsledky ihned. Důležité je se při výběru testovacího nástroje zaměřovat na parametry testu, kterými je prokázána kvalita testu (např. validita, reliabilita, optimální diskriminace a také standardizovaný proces vývoje testu). Při vývoji testů dodržujeme potřebné standardy a normy, proto můžeme u našich testů tyto parametry garantovat,“ dodává Kateřina Lichtenberková.

 

Možnost vyzkoušet aplikaci (zatím zdarma) a více informací naleznete na www.personline.cz