RWE online servis je nová bezplatná internetová aplikace, která Vám umožní vyřídit záležitosti ohledně odběru zemního plynu z pohodlí domova.

Co Vám RWE online servis nabízí?

Zobrazení smluvních a kontaktních údajů
Přehled uhrazených i neuhrazených faktur
za 18 měsíců, posledních úhrad, přeplatků i nedoplatků
Přehled
uhrazených i neuhrazených záloh s datem splatnosti a datem úhrady, informace o výši přeplatku nebo nedoplatku
Seznam neuhrazených záloh či faktur dle typu a místa spotřeby

Žádost o elektronickou fakturuelektronická faktura ve formátu PDF je opatřena elektronickým podpisem a je plnohodnotným daňovým dokladem; v případě aktivace služby budete o každé vystavené faktuře informováni e-mailem

Změnu smluvních údajů (jména, kontaktních údajů nebo platebních podmínek)

Podání reklamace či stížnosti

 

Využijte naplno všech možností nové služby RWE online servis na www,rwe,cz