Příjemcem daru Poštovní spořitelny bude Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně postižené, Janské Lázně, která celý příspěvek investuje do vytvoření multifunkční tréninkové kanceláře pro zdravotně znevýhodněné studenty.

Tato tréninková kancelář pomůže studentům získávat v průběhu studia odbornou praxi, která je spolu s dosaženým vzděláním značnou výhodou při hledání uplatnění na trhu práce.

Škola v Janských lázních nabízí zdravotně znevýhodněným studentům 3 formy studia – obchodní akademii, odbornou školu a praktickou školu – a má celostátní působnost. Je plně bezbariérová a žáci s postižením pohybového aparátu i se závažnou poruchou motoriky mají možnost ubytování, stravování i rehabilitace.

Součástí školy je také Speciální pedagogické centrum, mezi jehož klienty patří dalších několik set zdravotně znevýhodněných dětí z celého regionu. Centrum spolupracuje s řadou mateřských, základních, speciálních i středních škol i s mnoha stacionáři.