Trump oslavil polský heroismus v obraně Západu, připomenul „zázrak na Visle” (1920), kdy Poláci zastavili bolševickou invazi na západ, vzdal hold 150 tisícům hrdinů, kteří položili život za Varšavského povstání, i statečnému zápasu Solidarity a polského národa za svobodu během komunistické diktatury.

Poláky i shromážděné představitele z postkomunistických států ujistil o americké podpoře a zdůraznil sdílenou euroamerickou civilizaci. Pochyby o americké podpoře, pokud vůbec nějaké existovaly, jsou zažehnány. Článek 5 o vzájemné obraně a spojenectví NATO platí!

Trump vyzdvihl lidskou důstojnost a hrdinství, individuální svobodu, vládu zákona, tradici, svobodu projevu, suverenitu národů, inovaci a brilantní uměleckou tvořivost (k boží slávě). Základem společnosti je žena (matka) a rodina, nikoli vláda a byrokracie.

„Západní dynamická civilizace nevyrostla na papírování a úředních regulacích, nýbrž na svobodné společnosti, jež umožnila občanům jít za svým cílem a snem.” „Nic se nevyrovná naší komunitě národů, po předcích zděděnou. Nic takového svět nezažil.” „A pokud naši civilizaci neubráníme, nebude už nikdy (nic takového) existovat.”

Lze k tomu dodat, že rozpad Západu by opravdu znamenal návrat archaických říší generálního otroctví. Pouze okcidentální civilizace dokázala spojit řád a svobodu (jakkoli nedokonale).

Prezidentův projev vyvolal mediální nevoli levicových médií v Evropě i Americe. Odmyslíme-li si nechuť k prezidentově osobě a charakteru, proč to rozčilení? Západní civilizace je výsledkem dlouhých dějin, je velmi složitá a nesnadno definovatelná. Projev politika ve svobodné společnosti je výzvou k mobilizaci a apelem na solidaritu s jeho hodnocením současných problémů, zdůrazňované hodnoty civilizace jsou nezbytným výběrem a jejich volba má ukázat směr.

A tady je zakopán pes! Dnešní levice má jinou představu budoucna. Jeden komentátor si postěžoval, že Trump použil slovo Západ desetkrát a slovo civilizace pětkrát, v časopise The Atlantic to jiný vysvětlil takto: „Trumpovi bělošští nacionalisté mu dobře rozumí. Západ je rasistický a náboženský termín.”

Samozřejmě, že ne. Až sem to ve své nenávisti k historii dopracovali. Nazývají celou křesťanskou i postkřesťanskou humanistickou civilizaci jediným slovem – rasismem. A to v zemi politické víry v jeden národ bez ohledu na etnické kořeny. Západ, to je řecká filosofie a demokracie, římské právo a republika, židovský etický monoteismus, Magna Charta, věda, humanisté renesance, svoboda svědomí, liberální republikáni atd., atp., čili civilizace, která sice vznikla na západě Evropy, těší se z plurality svých národů, je ale univerzální.

Studenti, kteří strhávají americké vlajky z univerzit, kteří zlikvidovali portrét Shakespeara na pennsylvánské univerzitě a minulý týden protestovali proti portrétům zakladatelů King's College v Londýně, protože to jsou bílí muži, jež má multikulturní společnost vymazat z dějin, nezápasí z rasismem ani s eurocentrismem, válčí s civilizací. Multikulturní totiž znamená bez hodnotícího soudu, čili bez kultury.