Liberální média se teď do prezidenta a jeho prý z poloviny amatérské a narychlo posbírané administrace, jak se tam říká vládě, zakousnou jak vzteklá psiska. Američané jsou jako malé děti, na rozdíl od Angličanů prohrávat neumí.

Bohužel nejde jen o dětinskost, za zuřivostí intelektuálů se skrývá fanatismus světského náboženství, kult liberálního humanismu. Už celá desetiletí nevyučují americké univerzity tradiční, občanskou rovnost v politice i před zákonem, nýbrž vzývají jedince, jedno lidstvo a lidská práva a pletou si je s univerzální etikou, s právy a povinnostmi politickými, ba co víc, popírají přirozené hranice mezi lidmi a kulturami, nejen vnější ale i vnitřní, jež chrání autonomii rodiny, školy, obce, svazů a spolků. Máme milovat cizí více než vlastní, lidstvo více než národ.

Za fasádou politické korektnosti, původně etiketou respektu, se rozpíná liberální snaha „osvobodit” člověka z kultury, dějin i náboženství a ničí jazyk, myšlení, disciplínu, autoritu, konkurenci, odpovědnost i veškeré ctnosti. Odmítá rozlišovat mezi vyšším a nižším, lepším a horším, noblesním a barbarským. Společnost považuje za součet rovných jedinců, nikoli za organismus.

V aristokratických ctnostech ale lidé rovni nejsou. Egalitářské zbožštění jedince bez ohledu na přirozenou, civilizační, kulturní i morální úroveň vede k úpadku. Nesmíme-li porovnávat, nemůžeme myslet, natož vychovávat. A čím větší požadavek tolerance, antidiskriminace a pluralismu, tím více nesnášenlivosti, jak ukázaly americké volby. Lidový odpor vůči imigraci nešťastných muslimů z civilizace nám nepřátelské je oprávněný. Jaké pobouření si ale vysloužil Trump výrokem, že zarazí přijímání muslimů! Jako by omezení charity bylo vyhlášením války arabskému světu.

Zvýhodňování etnických menšin nastolilo politizaci amerického ústavního soudu, věčné hádky o nominaci. Kam se poděla slepá spravedlnost a rovnost před zákonem? Za vlády černošského prezidenta posílily projevy otevřeného rasismu. Ne Trump, to ideologie skrytá za novořečí politické korektností ničí soudržnost americké společnosti. Liberalismus a svoboda se dnes vylučují.

Bude mít nový prezident ve čtyřleté verbální válce s fanatickými liberály šanci?

Hloupý není! Establishment i jeho mudrce samojediný porazil. Byznys je byznys, co prováděl v kampani je uzavřená kapitola. Nastává nová fáze a nový byznys. S kongresovými republikány uzavřel příměří, Clintonovou k soudu nepožene, Obama je úžasný a něco z jeho zdravotního pojištění pro chudé zůstane. Vyhoštěni budou zřejmě jen nelegální imigranti v trestním řízení. Třetina Hispánců jej ostatně volila.

Postaví zeď? Měl by!

Někdy je přirovnáván k našemu politickému velkopodnikateli. Diametrální omyl! Na rozdíl od něj ekonomii rozumí, bude vyhazovat, dobře ví, že jen nízké daně, likvidace byrokratů a byrokracie nakopne ekonomiku.