Samo o sobě nevadí, že prezident Zeman letos rozšířil své loňské myšlenky. Na konzistentní názory má právo každý. Je ale nemilé, že takový projev na pozadí slov jiných státníků vypadá jako zploštění světa o mnoha rozměrech do rozměru jediného. Světové společenství stojí přece před řešením i jiných výzev, než je terorismus. Jsou jimi třeba masová migrace, válečné konflikty, sucho, nedostatek vody, klimatické změny obecně, hospodářský růst.

Tyto jevy jsou navzájem propojené. Natolik, že se navzájem nejen ovlivňují, ale také posilují. Tak například klimatické změny a války přispívají k pohybu miliónů lidí po světě. Migrace pak často působí jako destabilizační prvek z hlediska vztahů mezi státy. V nejhorším případě může vybudit negativní reakci v podobě, kterou Zeman nazval „radikalizací občanů“.

Na radikalizaci mají ale mnohdy zásluhu sami politici, kteří ji používají pro vlastní cíle. A co se týká hospodářského růstu, je známé rčení, že vlky z lesa žene hlad. A mimochodem podle současných odhadů jsou pravděpodobné války vyvolané změnami klimatu, tedy války o půdu a vodu, jen otázkou času. Obzvláště v chudých oblastech světa.

I proto se státníci nejmocnějších zemí světa předháněli v závazcích a ukázkách konkrétní pomoci. Tak například britská premiérka Theresa Mayová dávala na odiv milióny liber určených na humanitární pomoc a počet vojenských jednotek, které mají být vyslány do zahraničí. Třeba do Somálska za účelem pomoci s bojem proti islamistům z organizace al-Šabáb. Americký prezident poukázal na nebezpečí oligarchizace politiky, vyzval k pomoci uprchlíkům a odsoudil nerovnoměrné rozdělení bohatství. Tak by se dalo pokračovat dále.

Český prezident ale zůstal jen u vojenství. Jakožto vrchní velitel českého vojska změnil se v jestřába – byť vzhledem ke stavu české armády mírně opelichaného.  A to je škoda. Česká republika sice má zdroje odpovídající jejímu hospodářství a její velikosti, ale i tak se snaží. Takže příště by bylo milé zmínit i akce, které země ve středu Evropy úspěšně vyvíjí v boji i s jinými světovými problémy, než je terorismus. Je jich více než dost.

Tím by prezident pro jednou velmi přispěl ke zlepšení obrazu republiky v zahraničí. Protože pro zasedání OSN mimo jiné platí, že je to nejlepší místo pro mezinárodněpolitické PR. A s pozitivním programem by ho možná příště pozvali i na jiný summit OSN, kde ho musel zastoupit ministr zahraničí Zaorálek.