Vše doplněno o památky současného křesťanství. Ráj na zemi, chtělo by se říci. Slovo dalo slovo a brzy došlo také na politiku. S místními Řeky i několika návštěvníky ze zahraničí jsme mluvili mnohé. Vhled, jaký člověku poskytnou názory lidí z jiných zemí, je mnohdy k nezaplacení. Minimálně stojí za zamyšlení. Mnohdy se volá po hlasu lidu. V jakémsi podivném tažení proti takzvaným elitám. Částečně jej tedy zprostředkuji i já.

Bavili jsme se například o ekonomické krizi. Pod dojmem vytvořeným z denního zpravodajství by člověk očekával Řecko zmítající se pod náporem stávek. Tak to ale vůbec není. Stávkuje se ve velkých městech. Například v hodinu jízdy vzdáleném městě Thessaloniki. Tam žádají řidiči autobusů městské dopravy doplacení mzdy za dva měsíce.

Realita je taková, že turisté o ničem nemají ponětí, pokud nesledují zprávy. Momentální ekonomická krize zasahuje především lidi specializované, ve městech žijící, kteří studovali vysoké školy. Jak mi potvrdili místní v Neos Panteleimonas, oni mají štěstí. Žijí v oblasti turistické a zároveň si mohou ledacos vypěstovat. A všichni v duchu přání antického nejvyššího boha Dia, který byl ochráncem pocestných, hostí návštěvníky, jak nejlépe mohou.

Obecné přesvědčení z hovorů nejen včerejších zní, že za dvacet procent krize může nezodpovědné chování vlád minulých. Řecko však krizi nespustilo. Začala v zámoří, kde se potápěla jedna velká finanční instituce za druhou. Nikdo také nežádal, aby peníze občanů byly poskytnuty nezodpovědným finančníkům na zaplacení jejich chyb. Od zavedení vynucených balíčků škrtů a zvyšujících se daní dusících ekonomiku se všechno jen zhoršilo. Dluh se v podstatě zdvojnásobil. A cesta ven je v nedohlednu.

Mimochodem „ve stínu cypřiše s ouzem“ se nesedí. Za prvé je na takovou kratochvíli cypřiš moc úzký. Do jeho stínu se zpravidla vleze člověk jen jeden. A za druhé, není nikterak výjimečné, že místní v letní sezóně pracují dvanáct i více hodin denně. Není však všem dnům konec. V kulisách historie s mnoha tisíciletou pamětí je nasnadě, že život i dějiny jsou jednou nahoře a jednou dole.