Ale i tak patří Miloši Zemanovi dík za jeho osvětovou činnost ohledně Peroutkova díla. Tisková zpráva je k nalezení zde.

V článku Peroutka Hitlera nepovažuje za gentlemana, nýbrž jistým způsobem politického genia. Takového, kterého není radno podceňovat, kterému není radno věřit. Stěžejní Peroutkova myšlenka spočívá v tom, že přiznává Hitlerovi politický um. Nikoliv ve smyslu obdivu, ale prostého konstatování, že Hitler má talent zfanatizovat masy, a je třeba se před ním mít na pozoru. Nikoliv ho podceňovat. Že měl pravdu, ukázal následný válečný požár.

Peroutka měl odvahu pojmenovat realitu bez politické korektnosti, která se dobově nehodila a stala se předmětem cenzury. Po přečtení slov Peroutky se potvrdilo, že to byl autor opravdu výjimečných kvalit. Jeho slova jsou nadčasová, řekl by jeden čtenář. Druhý by si zase mohl domýšlet, že dějiny snad běží v kruhu.

I v současnosti můžeme nalézt na politické scéně takové, kteří oplývají talentem vycítit příležitost, vědí co, kde a kdy říct, udělat, jsou na očích a o přízeň mas se ucházejí. Není je radno podceňovat, protože ten, kdo rozhoduje naposled, je lid. Občané, kteří ve volbách rozdají hlasy svým potenciálním zachráncům a ochráncům. A čím je doba těžší, tím více je dopřáváno sluchu jednoduchým řešením. Proto je třeba opakovat, že jednoduché odpovědi a řešení na složité otázky a problémy, ať již jsou jimi krize ekonomické, politické, nebo uprchlické, neexistují. A že mír a diplomacie jsou lepší než válka a uzavírání v ulitě.