Představitelé některých muslimů začali upozorňovat na to, že teroristický zločin ve Francii je dílem amerických tajných služeb, případně Izraelců. I na českém internetu se objevily rádoby přesvědčivé souvislosti, které dokazují, že za islamistické atentáty, nejen ve Francii, mohou, jak jinak než zlí Židé. A jsme zase u toho nálepkování typu „nemám rád Rusy, Čechy, Slováky, Američany, Afričany, Židy, Vietnamce, případně jiné, podle vlastní či bezmyšlenkovitě převzaté chuti a výběru.

Islamisté vlastně nemají rádi nikoho kromě sebe a Evropu mají nejraději bez Evropanů. Když se přesvědčených nálepkářů a bojovníků proti komukoli zeptáte na důvody jejich nepřátelství, nejsou obvykle schopni uvést nic relevantního. Obecně se zmůžou na přehled obecně negativních vlastností, které může mít kdokoli, místy pouze na hrdelní výkřiky tvořené jedním, nejvýše několika slovy.

U islamistických teroristů je však třeba udělat výjimku. Rychlá reakce na internetu ukazuje dobrou úroveň jejich přípravy a koordinace z hlediska předpokládané reakce evropské veřejnosti. Nalézají zde dobrý cíl, protože Evropané se samou korektností nejsou schopni účinně bránit nejen teroristickým útokům, ale ani jejich propagandě na internetu.

Rychlost a přesnost islamistického informačního protiútoku vytváří dojem, že jej měli připravený již v době přípravy útoku v Paříži. Koneckonců provést nějakou lumpárnu a ukazovat na někoho jiného není žádná originální novinka. Když hledalo Německo záminku k první světové válce, provedlo v médiích bombardování Německa francouzskými vzducholoděmi. Když hledalo záminku k vyvolání druhé světové války, vyrobilo polský útok na rozhlasovou vysílačku v Gliwitz. A tvůrcové islamistické propagandy jsou učenliví, zvláště mohou-li použít oblíbené konspirační teorie.

Problém je v tom, že naprostá většina evropské veřejnosti posuzuje etnicky a nábožensky výrazně rozdílné cizince jako Evropany. Předpokládá u nich i stejné myšlení, hodnoty a cíle. Oběti islamistické propagandy si vůbec neuvědomují, že její tvůrci pocházejí ze světa, kde základem společnosti je kmen či klan. Stát a jeho zákony mají podružnou roli ve vztahu ke kmeni, jeho zvykovému právu a především islámu. Proto například sex s nezletilými není považován za nic zvláštního. Takový klan má i několik tisíc osob, vesměs propojených příbuzenstvím.

Islamisté svorně nenávidí Izrael a jeho obyvatele. Mnozí z nich jsou čtenáři arabského překladu nacistického „bestselleru“ Mein Kampf. Představa, že mezi tuto skupinu se nenápadně vloudí agent Mossadu, je zcela mimo realitu. K tomu dodávám, že agentem Mossadu se může stát pouze etnický Izraelec. Ještě větší fantazie je představa, že nějaký cizinec, obzvláště Izraelec, se dostane v kmeni do pozice, kdy bude rozhodovat o teroristickém útoku v zahraničí. To bylo možné před sto lety, kdy islám byl náboženstvím, nikoli agresivní ideologií. I evropští konvertité k islámu mají v tamních zemích zhoršenou pozici. Stále jsou chápáni jako poloviční nevěřící a jsou permanentně sledováni počínaje oblečením a konče modlením ve správnou dobu. Totéž platí o konvertovaných Evropanech, kteří bojují v rámci ISIL. A teroristické organizace typu ISIL, Hamás, Boko Haram nebo Islámský či Palestinský islámský džihád jsou především kmenovou firmou.

A najednou se od islamistických teroristických organizací dozvídáme, že je z bezpečnostního hlediska úplně neschopná, ba přímo slepá, neboť ji ovládají zlí Židé, kteří organizují islamistické i jiné atentáty. Na jedné straně řídili Breivika v Norsku, na druhé islamistické teroristy v Paříži. Napadli také izraelský košerový obchod a vraždili tam Izraelce. Pravděpodobně odpálili i trhavinu na palestinské ambasádě v Praze.

Žádní izraelští agenti nebyli v rámci islamistických teroristických organizací chyceni, ale přesto je řídí a organizují jejich činnost. Přitom se údajně všemocným Izraelcům nepodařilo zabránit ani pronikání arabských Palestinců, kteří dnes vedou teroristické organizace typu Hamás a Palestinský džihád, do evropských právních struktur. Není těch rozporů poněkud mnoho?

Islamistické propagandě napomáhají i různé jiné konspirační teorie.