Zaprodaní podnikatelé mohou jásat a těšit se na obchody s Čínou. Morálně zdatným ochráncům lidských práv zbývají jen oči pro pláč. Nebo by si mohli všichni přečíst, co vlastně Lubomír Zaorálek podepsal, a pokusit se prohlášení pochopit v nepříjemně složitém mezinárodněpolitickém kontextu.

Co tedy vlastně ono skandální prohlášení říká? Stručně řečeno hlavně standardní, byť nutné diplomatické fráze. Budeme se mít rádi, budeme se respektovat a ano, ČR nepodporuje samostatnost Tibetu.

Jenže stejně tak samostatnost Tibetu nepodporují USA, a pokud vím, tak ani žádné jiné relevantní země. A mimochodem, nepodporuje ji ani dalajlama. I jeho cílem je totiž pouze autonomie Tibetu v rámci Číny. Což je ovšem malým nedostatkem údajné skandálnosti celého prohlášení.

O tom, že by ČR nepodporovala skutečnou autonomii Tibetu, pak v dokumentu není ani slovo. Takže podtrženo a sečteno Lubomír Zaorálek v Číně Tibet neprodal. Dal Číňanům to, co už dávno mají, a dostal příslib lepších obchodních vztahů. Samozřejmě ovšem pouze pokud budou mít čeští podnikatelé co nabídnout a pokud to bude konkurenceschopné s nabídkami ostatních států bažících po obchodování s nejlidnatější zemí na světě. Což jsou upřímně řečeno skoro všechny. Pláč verbálních ochránců lidských práv je stejně předčasný jako přehnaná radost podnikatelů.

Jeden malý bonus ale Češi z Pekingu vezou. Od Číňanů dostali potvrzení, že obě země podporují zásadu nevměšování do vnitřních záležitostí, což je v dnešním kontextu třeba číst jako malý vzkaz státu, který v posledních dnech projevil značnou chuť vměšovat se do záležitostí svého jihozápadního souseda. V tomto konfliktu se západem totiž Rusko na Čínu příliš spoléhat nemůže.