Samy rodičky se přitom s nadbytečnými kilogramy nemusely nijak potýkat. Podle údajů australsko-novozélandského sdružení vysokých škol holduje tabákovému dýmu až třicet procent Australanek a Novozélanďanek v reproduktivním věku. Přitom dvě třetiny z nich se nedokážou zbavit tohoto svého zlozvyku, ani když jsou takříkajíc v naději.