Desetiřádkový nápis, nalezený údajně na Chrámové hoře v Jeruzalémě, se v některých částech shoduje s pasážemi z biblické druhé Knihy královské a v případě pravosti je vůbec prvním fyzickým důkazem o existenci Šalomounova chrámu.

Výjimečný nález

Text psaný v první osobě chválí opravy provedené králem Jóašem. Obsahuje i královu žádot, aby kněží vybrali další peníze na opravu prvního chrámu, "jak jim velí jejich víra".

Součástí studie tří izraelských geologů byly mimo jiné elektronické mikroskopické testy. Přední izraelský archeolog Gabriel Barkaj upozornil, že pokud bude nápis skutečně označen za autentický, mohlo by jít o nejdůležitější archeologický objev z Jeruzaléma a Izraele vůbec.

Nebezpečí politizace

Vědci uvedli, že tabulku nalezli muslimští archeologové v Jeruzalémě, neupřesnili však, v které části. Podle nejmenovaných zdrojů měla být objevena v oblasti Chrámové hory, muslimští odborníci však tuto informaci rozhodně popírají. Fragment nabídli k odkoupení izraelskému muzeu, jeho kurátoři však vyjádřili pochybnosti nad její pravostí.

Chrámová hora je nejposvátnějším místem judaismu, na němž stál čtyři století Šalamounův chrám, který v roce 586 př. n. l. zničil babylonský král Nabúkadnezar. Poslední židovskou stavbou by chrám postavený Idumejcem Herodem Velikým, který v roce 70 zbořili Římané a z něhož zbyla jen Zeď nářků.

V téže oblasti je Posvátný okrsek, třetí nejposvátnější místo islámu po Mekce a Medíně, v němž jsou mešity Al-Aksá a Skalní dóm. Pozorovatelé se obávají, že nález bude vzhledem k sporu o svrchovanost nad Jeruzalémem nebezpečně zpolitizován.