Dokument naznačuje, že Jidáš při vydání Ježíše Římanům jednal na žádost samotného Ježíše, aby mu jako božímu synovi pomohl zbavit se svého pozemského těla. Autor evangelia dokonce označuje Jidáše za jediného, který rozuměl skutečnému významu Ježíšova učení.

Rukopis na papyru byl napsán v koptštině kolem roku 300 našeho letopočtu a je kopií jistého dřívějšího řeckého rukopisu. Byl nalezen v egyptské poušti v 70. letech. Po ověření jeho autenticity byl přeložen, upřesnil Terry Garcia z National Geographic Society.

"Nechť začne živá diskuse o významu tohoto fascinujícího starého textu," prohlásil předseda Katolické teologické unie v Chicagu Donald Senior. Pochybuje však o tom, že nové svědectví může konkurovat Novému zákonu. Připustil však, že názory na obsah a dopad Jidášova svědectví se budou různit.

Text především ukazuje, jak různá byla přesvědčení za raného křesťanství, poznamenal Marvin Meyer, odborník na Bibli z Chapmanovy univerzity v kalifornském městě Orange.