Rysí návrat do šumavských lesů potvrdilo několik snímků z fotopastí. „Každé zvíře má jedinečnou kresbu, která při podrobném zkoumání umožňuje jeho přesnou identifikaci. Zjistili jsme, že se jedná o samce. Dostal na počest své brdské anabáze jméno Fabián po patronovi tohoto pohoří,“ řekl Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Podle Fišera rysova cesta tam a zase zpět dokazuje, že krajina jihozápadních Čech zatím stále ještě umožňuje přirozený a svobodný pohyb těchto vzácných živočichů.

Rysí tulák Fabián musel ujít stovky kilometrů, aby se do Brd dostal. A tu samou vzdálenost zase zpátky. Podle odborníků je ale takový „pochod“ pro tyto šelmy naprosto běžný.

Fabiána letos na jaře zachytily šumavské fotopasti.

Fabiána letos na jaře zachytily šumavské fotopasti.

FOTO: Správa NP Šumava

„Rysí kotě tráví první rok života s matkou, poté se musí osamostatnit a vyhledat si vlastní životní prostor. Někdy jej nalezne blízko svého rodiště, jindy musí dlouho hledat a nachodit stovky kilometrů. Tito tuláci jsou klíčoví pro tok genů mezi různými oblastmi, tak důležitý pro přežívání menších a izolovaných rysích populací,“ dodal Luděk Bufka ze Správy národního parku Šumava.

Na Fabiánovi, který se po několika měsících vrátil do svého rodiště, je, aby obstál v konkurenci starších a dospělých rysů v šumavských lesích. To je podle ochránců zvířat zcela zásadní pro jeho rozhodnutí, zda se na Šumavě usadí nastálo, nebo zamíří zase jinam.