Video, které zveřejnil Gabriel Flores a které sdílel i oficiální facebookový účet města, zachytilo největší řádění vichru v neděli 10. června. Nejprve začal vítr brát stany, ty se ale lidem, kteří zrovna neodváděli své děti do bezpečí, podařilo udržet na zemi.

Do vzduchu se ale záhy vznesly dvě mobilní toalety, ze kterých začala stříkat tekutina, patrně voda ze splachování. Krátce poté dopadly na zem, nikoho však naštěstí netrefily. Během incidentu nebyl naštěstí nikdo zraněn.

Zveřejnil(a) Gabriel Flores dne 11. červen 2018

Dle vyjádření města šlo o jev zvaný microburst. K němu dochází většinou během přeháněk nebo bouřek. Jedná se o silný sestupný proud vzduchu, který je ovšem ve své šíři menší než 4 kilometry.

Microbursty se dělí na suché a mokré. Suchý microburst, o který zřejmě šlo v tomto případě, vzniká díky fenoménu virga, což je meteorologický termín pro srážku, která se díky suchému nebo horkému vzduchu vypaří ještě před odpadem na zem. Déšť touto přeměnou ale spotřebovává obrovské množství tepla a ochlazený vzduch začne rychle klesat.

Při vlhkém microburstu nedojde k vypaření všech srážek, takže voda dopadá na zem. Tvoří se většinou za silných bouřek. Vítr během microburstu může dosáhnout až rychlosti 70 metrů za sekundu (252 kilometrů za hodinu).