Když pracovníci dorazili na místo, bylo jim jasné, že musí postupovat sice opatrně, ale rychle. Mláďata se nemohla ani pohnout. Jedno z nich mělo dokonce přilepenou tlamičku, kterou jen stěží mohlo otevřít.

Štěňata byla natolik k asfaltu přilepená, že ochranářům nezbylo nic jiného než vyříznout celý kus asfaltu a zvířata převézt na veterinární kliniku i s ním. Ochranářům trvalo tři dny, než mláďata asfaltu zbavili. Koupele a olejové masáže, aby asfalt lépe pustil, trvaly každý den několik hodin.

Dobrovolníkům z organizace se mezitím podařilo nalézt matku štěňat. Celou rodinku si nakonec vzal k sobě do opatrování jeden z místních obyvatel.