Výlet se odehrál v kanadské provincii Manitoba a spatřit běluhu severní bylo jeho jediným cílem.

English se doslechl, že toto úchvatné mořské stvoření velmi dobře reaguje na hudbu a zpěv, a tak se rozhodl, že ho tímto způsobem zkusí přilákat.

Nejprve se zdálo, že zvolená strategie nefunguje, po chvíli se však jedna z běluh objevila přímo vedle jeho kajaku. Jak ukazují záběry, muž byl štěstím bez sebe a nemohl tomu uvěřit.

Když se později potopil pod vodu, spatřil hned několik běluh, které mu na oplátku rovněž zazpívaly.

Průměrná délka běluh se pohybuje okolo pěti metrů a jsou známé především svou zvědavostí a hravostí. Přezdívá se jim mořský kanár, neboť k dorozumívání používají celou škálu zvuků.