Období páření většinou nastává koncem května nebo začátkem června, kdy samce jelena milu přitahují hormony jejich protějšků. Letos však kvůli počasí vypuklo o něco později. Souboje ale budou zřejmě drsnější, protože počet kusů chovaných v rezervaci stoupl na více než 4000.

Jeleni patří k jednotlivým stádům čítajícím 50 až 60 jedinců. V každém z nich pak může zvítězit jen ten nejzdatnější. Kromě mocných parohů používají v boji i zuby a přední končetiny.

Jelen milu se v roce 1997 dostal na seznam kriticky ohrožených druhů, povedlo se ho ale zachránit. V současnosti žijí jeho zástupci v zoologických zahradách či přírodních rezervacích a jsou vypouštěni i do volné přírody.