Nedávno zveřejněné záběry ukazují, jak jeden z dvojice nejprve ježka, který se nacházel za plotem, zvědavě pozoroval. Opice chvíli poskakovala kolem a pak k pobavení přihlížejících tryskem utekla na šplhadlo, kde se začala houpat, jako by se nic nestalo.

V tu chvíli šel situaci zkontrolovat i druhý gibon, který ale za přihlížení svého druha, jenž už se houpal na stromě, také nic nevymyslel. První opičák poté ještě zopakoval vtipnou etudu s úprkem na šplhadlo, načež ježka raději odnesla pryč zaměstnankyně parku.