Za druhé světové války byla cínová ruda pro výrobu zbraní strategická. Nacistický vůdce Adolf Hitler chtěl mít továrnu na zpracování této suroviny nejlépe na německém nebo na jednom ze zabraných území. Pověřil tedy své inženýry, aby našli zdroje cínových rud. Vhodná lokalita se našla právě v Krušných horách – Sauersack.

Zbytky úpravny rudy

Zbytky úpravny rudy

FOTO: Aneta Lednová, Novinky

„Tento důl pracoval od února 1940, kdy jsou v účetních knihách zaznamenány první operace. Svou činnost ukončil 1. května 1945. Zajímavostí je, že nezpracovaná ruda v době, kdy se sem blížily spojenecké armády, zůstala zde v areálu,“ popsal Novinkám geolog Petr Rojík.

Cínová ruda, která zůstala v areálu

Cínová ruda, která zůstala v areálu.

FOTO: Aneta Lednová, Novinky

Jednalo se o rozsáhlý areál, jehož základem byly doly. Ty se nacházely v několika lokalitách v okolí. Do zpracovatelského závodu byla ruda dovážena podzemními chodbami, kde byla rovnou přebírána převážně sovětskými a francouzskými zajatci. V hlavní budově pak byla samotná úpravna rudy.

Bazén k zahušťování kalů

Bazén k zahušťování kalů

FOTO: Aneta Lednová, Novinky

Ke zpracování je zapotřebí velké množství vody. V okolí se tedy vybudovaly dvě přehrady, které jsou nyní součástí národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště. Voda, která putovala do úpravárenského procesu, se recyklovala.