Všechny pokusy překazit sex milovníkům zvláštního fetiše selhaly. Tak padl les. Ze dne na den.

„Je to přetrvávající problém a velmi znepokojoval členy naší veřejnosti. Je ještě příliš brzy na to, abychom byli schopni říct, zda vykácení stromů mělo nějaký vliv na situaci, ale budeme tuto oblast nadále velmi pečlivě hlídat,“ uvedl policejní seržant Mark Wilson z Darwenu.

Ochránci přírody proti

Počínání úřadů však nevítají ochránci přírody. Prý se jednalo o vzrostlý les, který byl útočištěm pro řadu vzácných živočichů, zvláště ptáků, a který byl nárazově zcela zničen bez možnosti, aby se na změnu živočichové postupně adaptovali.

„Vykácení tisíců stromů najednou je absurdní. Jehličnaté lesy jsou v naší oblasti vzácné a navíc fungují jako větrolamy a přitahují vodu do naší oblasti,“ odsoudil vykácení Brian Jackson z organizace Friends of the Earth.