Při pokusech v New Yorku se prokázalo, že člověk skutečně podléhá vlastní iluzi na základě předchozího chování psa. V experimentálních testech se dokázalo, že chovatelé uvádějí „provinilý“ výraz ve tváři psa, i když je jim pouze řečeno, že se pes nějak provinil proti správnému chování, a když přitom žádnou chybu či přestupek neučinil.

Docentka Alexandra Horowitzová z Barnard College v New Yorku pracovala se skupinou chovatelů a jejich pejsků. Majitelé chlupatých mazlíčků měli odhadovat emoce na tváři svých pejsků. Jejich chování přitom neviděli a museli spoléhat na popis pouze od docentky Horowitzové. Ta občas řekla pravdu a občas schválně chovatele mystifikovala.

Závěry studie prokázaly, že chovatelé emoce z tváří psů číst neumějí. Jejich popisy vůbec neodpovídají skutečnému chování zvířete, ale odrážejí přesně to, o jakém chování se majitel dozvěděl. I když pejsek nic neprovedl a neukradl například zakázané potraviny, chovatelé uváděli, že vidí provinilý výraz, pokud jim předtím bylo řečeno, že pejsek přečin provedl.