Obecně se má za to, že výstup na Golgotu začal v pevnosti Antonia u Lví brány, Gibson však po analýze Janova evangelia, v němž je Kristova cesta popisována, dospěl k závěru, že Ježíš šel trasou vně západních městských hradeb.

"V Janově evangeliu je popsána cesta po "lithostratu", což řecky znamená dlažbu, po místě zvaném Gabata, to jest přes vcholek. A přesně to máme tady," vysvětlil americké stanici CNN archeolog svou verzi.

Panující omyl vysvětluje dobytím města křižáky v roce 1099, kteří proměnili Jeruzalém v město duchů. "Zabíjeli muslimy, Židy i křesťany, a výsledkem bylo přesunutí tradice z jedné části města na druhou," uzavřel.

Věřící se podle CNN shodují, že i kdyby se Gibsonova teorie potvrdila, Via Dolorosa pro ně zůstane jen jedna - ta současná.