"Zdá se, že každý člověk, který zemře mladší čtyřiceti let, si s sebou do hrobu bere mobilní telefon," uvádí Noelle Potvinová, poradkyně pohřebního ústavu Hollywood Forever v Kalifornii.

Evidence je neoficiální, ale trend je zřejmý, jak potvrzují zástupci pohřebních ústavů. Pracovník pohřebního ústavu Franka R. Permana v Pittsburghu říká, počet osob pohřbených s mobilem poroste s tím, jak klesají ceny telefonních přístrojů. V některých případech má nebožtík telefon připnutý u boku, kde je mobil funkční až do chvíle, než se vybije baterie.

Existuje tedy možnost po nějakou dobu na telefon i zavolat. Lidé mívají strach z toho, že budou pohřbeni zaživa. Mobilní telefon by jim umožnil v tomto případě přivolat pomoc.

Lidé si s sebou do hrobu berou různé předměty již od dávnověku. Svědčí o tom třeba poklady z egyptských pyramid.