„Důkazy nalezené na ostrově výmluvně dokládají příběh Alexandra Selkirka o jeho čtyřletém pobytu,“ řekl David Caldwell ze Skotského národního muzea. „Věříme, že za dodržování odpovídajících ohledů se místo stane vyhledávaným cílem turistů a všech obdivovatelů nesmrtelného Defoeova díla.“

Podle zprávy v časopise Post-Medieval Archaeology tým našel jámy po dvou srubech u říčky a po vyvýšené pozorovatelně, odkud Selkirk po čtyři roky vyhlížel lodě, jež by ho vysvobodily z dobrovolného vyhnanství. Archeologové nalezli rovněž několik starobylých navigačních pomůcek. Ty by mohly patřit Selkirkovi, protože kapitán lodě, jež ho nakonec v roce 1709 odvezla, se v lodním deníku zmínil o „množství matematických pomůcek“, s nimiž Selkirk na ostrově pracoval.

Naproti tomu žádné stopy po tom, že by osamělý námořník lovil střelnou zbraní divokou zvěř nebo choval kozy, tým nenašel.

Nechtějí turisty

Ostrov, ležící 600 kilometrů západně od jihoamerické pevniny, byl původně známý pod jmény Aguas Buenas, Más a tierra nebo Ostrov Juana Fernándeze; od jeho objevení v roce 1574 jej po dvě staletí využívali piráti. Právě před deseti lety odešel z ostrova s nepořízenou americký údajně rovněž archeologický tým, který tu podle všeobecného přesvědčení hledal nejen stopy po Robinsonově pobytu, ale zejména poklady pirátů.

V současnosti má Ostrov Robinsona Crusoe asi 700 stálých obyvatel, kteří se ovšem netají obavami, že sláva Robinsonova ostrova může přinést zkázu jeho dosud idylickým poměrům. Poukazují na to, že invaze turistů na ostrov nebude totéž jako zviditelnění a rozkvět skotského městečka Lower Largo, kde se Alexaned Selkirk narodil a které tento fakt využilo k místnímu rozvoji. V roce 2004 obě komunity - Selkirkovo skotské rodiště a jeho nedobrovolné bydliště na chilském strově - navázaly partnerství.

Selkirk byl vzbouřenec

Námořníkův příběh ale Defoe výrazně pozměnil. Selkirk se nechal najmout na britskou loď s kolonisty, měl však během plavby spory s kapitánem. Za vzpouru byl odsouzen a podle tehdejších zvyklostí si mohl vybrat mezi smrtí provazem nebo vysazením na volné moře. Selkirk kapitána umluvil, aby jej nechal na neobydleném ostrově. Tam pobyl čtyři toky a čtyři měsíce. Nešlo tedy o šlechetného kupeckého syna, jež zázrakem přežil otroctví a mnohá dobrodružství a po ztroskotání lodi strávil téměř polovinu života na ostrově.