Svatebního obřadu v chrámu v Perjakulamu se účastnilo asi 40 párů. Ve chvíli, kdy měli ženiši završit hinduistický obřad vložením posvátného náhrdelníku, takzvané mangalsutry, kolem nevěstina krku, zhaslo v chrámu světlo.

Uprostřed nastalé vřavy dva tápající ženichové vložili náhrdelník na krk nevěstám stojícím vedle těch jejich vyvolených. Omyl byl zjištěn vzápětí, ovšem chrámoví kněží situaci zachránili. Okamžitě přistoupili k takzvané "opravné" modlitbě, která dovoluje sejmout náhrdelníky a umístit je na ty správné krky.

Vedení chrámu se omluvilo a za příčinu označilo fakt, že prostor byl lidmi přímo nabitý, jelikož oddávané páry si s sebou přivedly spoustu příbuzných a přátel.