Profesor Ulf Leonhardt a doktor Thomas Philbin z Univerzity v St. Andrews tvrdí, že neuvěřitelného efektu levitace lze dosáhnout zvrácením Casimirova jevu, který působí normálně přitahování objektů k sobě. Skotští fyzikové tvrdí, že zvrácením Casimirovy síly lze objekty od sebe odpuzovat.

Podle Leonhardta a Philbina si lze představit, že aplikací tohoto principu by se mohly vytvořit ideální mikropřístroje s pohyblivými levitujícími součástmi. Podle nich bude v budoucnosti možné na tomto základě levitovat i větší objekty a dokonce i člověka.

Skotští fyzikové ke zvrácení Casimirovy síly užili speciální čočky. Jejich objev má velký význam pro nanopřístroje. Technologům totiž Casimirův jev působil velké potíže, neboť při vývoji velmi malých přístrojů nedokázali vytvářet elektrické obvody ze silikonových čipů, poněvadž se k sobě lepily.

„Casimirův jev je zásadní příčinou tření v nanosvětě, zvláště u některých mikroelektromechanických systémů. Takové systémy již hrají v našem světě důležité role – například drobné mechanické přístroje, které spouštějí nafukování airbagu v autě… Mikro či nanopřístroje by mohly fungovat snáze nebo s menším či žádným třením, pokud se nám podaří tu sílu ovládnout,“ citoval deník Telegraph profesora Leonhardta.

Závěry studie byly otištěny v odborném časopise New Journal of Physics.