Shannon se domnívá, že bibličtí Izraelité putující pouští po útěku z Egypta, byli ve chvíli, kdy jim Mojžíš přinesl Desatero božích přikázání, pod vlivem halucinogenních drog. Blesky a hromy, které podle Bible z hory vycházely, tak mohl mít na svědomí nápoj, podobný amazonskému dryjáku ayahuasca (kečuánsky ayawaska).

Nápoj bývá často využíván pro šamanské, léčitelské či náboženské účely. "Několika klíčovými ingrediencimi, které v tamější oblasti rostou, dali vzniknout nejsilnějšímu psychedelickému nápoji v historii," tvrdí o svých dávných předcích Shannon.

Profesor přišel s touto teorií poté, co sám tento nápoj ochutnal. Po jeho požití měl prý podobné vize jako staří Izraelité. Shannon tvrdí, že nejméně pět událostí z Mojžíšova života bylo vyvoláno či ovlivněno drogami. Mezi ně prý patří sepsání Desatera přikázání a zázrak známý jako Hořící keř.

Česká katolická církev: Je to nesmysl

"Materiál pocházel z ústního podání, vezmeme-li do úvahy časové období, po které byla látka předávána ústně (osm století), těžko lze vážně připustit možnost, že by šlo o pouhé vize a halucinace, navíc tak velké skupiny osob," řekl Novinkám Jiří Gračka z tiskového střediska České biskupské konference.

I když droga působí účinky podobné tomu, co popisují zmíněné starozákonní příběhy, jde pouze o druhotné detaily, které se samotným příběhem nesouvisí. Popisy přírodních jevů se ve Starém zákoně objevují často a slouží jako způsob, kterým starověký pisatel vyjadřoval Boží vznešenost, kterou nedovedl jinak slovy vyjádřit - hebrejština nedovoluje mluvit v abstraktních pojmech.

"'Objev' profesora Shannona lze tedy s úspěchem považovat za nesmysl," zakončil svou reakci pro Novinky Gračka.