Vědci konstatovali, že štěkot psů žijících ve společnosti lidí se značně odlišuje například od zvuků, které vydávají například vlci. Vlci a toulaví psi štěkají mnohem méně, než psi žijící s lidmi. Maďarští vědci se proto domnívají, že častější štěkot domácích mazlíčků je jejich způsobem komunikace s lidmi.

Psi štěkají jinak, když se u brány objeví cizí člověk, jinak když se s pánem připravuje k procházce a jinak když si žádá například míč. "Štěkání jsme rozdělili do skupin také podle jejich délky a výšky zvuku," uvedl Csaba Molnár (27), který se touto problematikou zabývá už deset let.

Vědci připouští, že to, co dokáže analyzovat počítačový program, lidské ucho nedokáže zachytit. Počítač dokáže rozpoznat až 6000 druhů štěkotu v šesti rozdílných situacích. "Sledovali jsme 14 psů. Jejich štěkot analyzoval počítačový program, který určil, že psi používají při určitých situacích stejný štěkot," konstatoval Molnár.