Ačkoli Elton John vložil částku 40 tisíc liber, jiný účastník, o němž se ví pouze, že pochází z Las Vegas, přispěl ještě vyšším peněžním darem. Elton John vyšel tedy takříkajíc naprázdno.

O druhou cenu, jíž je večeře s Paris Hiltonovou v prominentním londýnském klubu, zájem neprojevil a přenechal ji účastníkovi, který ve prospěch divadelníků věnoval "jen" 30 tisíc.