Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

Poradna: Kde se má trávit pracovní přestávka?

Přestávka v práci na jídlo a oddech slouží zaměstnancům k občerstvení a načerpání nových sil a chuti do práce. Zaměstnavatel je povinen tuto přestávku zaměstnanci poskytnout. Může však také určovat, kde a jak ji má zaměstnanec trávit?

Ilustrační foto Foto: Ondřej Lazar Krynek, Novinky
Poradna: Kde se má trávit pracovní přestávka?
Chtěla bych se zeptat na určení místa přestávky. Na pracovišti je po dobu 12 hodinové směny pouze jeden pracovník. Z toho důvodu má placenou i přestávku. Můžeme ale takovému zaměstnanci určit, kde má přestávku trávit nebo mu zakázat, kam chodit nesmí?

Právo zaměstnance na přestávku

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost poskytnout zaměstnancům přestávku v práci na jídlo a oddech. Tuto přestávku musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržitého výkonu práce.

Zaměstnavatel může dobu čerpání přestávky jednostranně určit – je přitom ale ze zákona omezen tak, že přestávka v práci na jídlo a oddech nesmí být poskytnuta na počátku a konci směn a musí trvat nejméně 30 minut (zaměstnavatel ji však může rozdělit na kratší úseky, z nichž jeden musí trvat minimálně 15 minut).

Přestávka na jídlo a oddech se nezapočítává do pracovní doby a zaměstnanci za tuto dobu nenáleží mzda. Během čerpání této přestávky tak nejsou zaměstnanci povinni plnit pokyny zaměstnavatele ani nemají povinnost se zdržovat na pracovišti či jiném zaměstnavatelem určeném místě.

Z provozních důvodů či z důvodu zajištění bezpečnosti však zaměstnavatel může zaměstnancům čerpajícím přestávku v práci na jídlo a oddech zakázat vstup do některých prostor – např. do výrobní haly, kde by mohli překážet ostatním zaměstnancům nebo kontaminovat vyráběný produkt. Pro takové opatření by však zaměstnavatel měl mít ospravedlnitelný důvod.

Co když práce nedovolí přerušení?

Existují ovšem i takové práce, které přerušeny být nemohou. Pozor, za tyto nelze automaticky považovat všechny práce v nepřetržitém provozu, ale pouze práce, které skutečně vzhledem k jejich povaze není možné přerušit. Typickým příkladem je třeba pilot letadla na dálkové trase.

I tito zaměstnanci však mají právo na přiměřenou dobu na oddech a jídlo. Tato doba je ale oproti výše uvedeným zaměstnancům čerpajícím přestávku stále považována součást za pracovní doby a je za ni poskytnuta mzda. Nedochází zde totiž k přerušení vlastního výkonu práce. V praxi to znamená, že zaměstnancům je tolerováno občerstvování i během jejich práce.

Shrnutí

Z vašeho dotazu není zřejmé, zda váš zaměstnanec skutečně vykonává práci, z jejíž povahy vyplývá, že ji není možné přerušit. Pokud tomu tak je, pak zaměstnanci správně započítáváte dobu na oddech do pracovní doby. V takovém případě jste oprávněni zaměstnanci určit, kde bude tuto dobu trávit – typicky se bude jednat o možnost najíst se při práci.

Pokud se však jedná o zaměstnance, jehož práci je možné přerušit (např. práce strážníků - pochůzkářů), pak zaměstnanci nemůžete jednostranně určit, kde a jak má přestávku trávit. Je však možné mu např. zakázat vstup do určitých prostor z technických či bezpečnostních důvodů.

Odpovídali David Borovec a Kristýna Veselková z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.
yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků