Hlavní obsah

Mnoho lidí přemýšlí, jak a co změnit na svém chování, aby byli ve své profesi úspěšnější. Potíž je v tom, že když se člověk pokouší upřímně ohodnotit sám sebe, jen stěží se dá mluvit o nějaké objektivitě, přestože každý zná sám sebe nejlépe. Magickým zaklínadlem pro reflexi vlastního konání je metoda, skrývající se pod anglickým slůvkem feedback.

Magické slovo feedback

Řešit tento problém pomáhají nejrůznější poradenské agentury, zabývající se osobnostním rozvojem zaměstnanců i jejich nadřízených. Inkriminované slovo feedback označuje odezvu, odpověď a zpětnou vazbu. Jde o jakýsi "veřejný průzkum trhu," díky němuž se dají najít cesty k osobnostnímu rozvoji, jenž následně může přispět i k rozvoji celé firmy. 

Jak vidno, feedback není jen "cool" slůvkem ve slovníku šéfů, kteří chtějí být "in", ale je to moderní a celkem objektivní nástroj, určený ke zjištění silných i slabých stránek jednotlivců. Feedback nejenže pomáhá při tvorbě rozvojových plánů pro management, ale i v nalézání perspektivních zaměstnanců, jeho ohodnocení schopností měřené osoby rovněž podstatně zjednodušuje rozhodování o jejím případném povýšení.

Magická Třistašedesátka

Asi nejobjektivnější je feedback, označovaný jako třistašedesátistupňový. Jeho průběh je jednoduchý a opravdu nejde o žádnou záhadnou záležitost. Každé měřené osobě je přidělena kontrolní skupina lidí, nadřízených, podřízených a kolegů. Většinou se hodnotí všichni vzájemně. 

Zúčastněné osoby vyplní stejný dotazník, obsahující několik desítek otázek, zaměřený na schopnosti a dovednosti ostatních "sledovaných" osob. Jde o to, aby se sebehodnocení měřené osoby porovnalo s tím, jak ho vnímá jeho okolí.  S vyhodnocením měření je každý z účastníků seznámen zvlášť, nikdo nemá  přístup k cizím datům. Pokud s tím daná osoba souhlasí, může závěrečnou zprávu o něm dostat i jeho nadřízený -  seriozní agentury by tento souhlas či nesouhlas měly přísně respektovat. 

Měření je nejlépe uspořádat mimo firemní prostředí, protože tak dojde k minimálnímu zkreslení požadovaných dat. Konečné vyhodnocení může být podkladem ke konzultacím, někdy i k zorganizování dalších osobnostních tréninků. Feedback by se měl po nějakém čase - zhruba půl roku až rok - zopakovat, aby se zjistilo, zda u sledované osoby došlo k nějakému vývoji.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků