Hlavní obsah
Finanční ředitelé se musí přeměnit z pouhých účtařů na podnikatelské vizionáře. Foto: Profimedia.cz

Ideální manažer firemních financí musí být hlavně vizionář

Moderní globalizované společnosti stále častěji očekávají od šéfů svých firemních financí, že se přemění z pouhých finančních manažerů na podnikatelské vizionáře, kteří budou vedení společnosti schopni poskytovat informace o skutečné výkonnosti firmy.

Finanční ředitelé se musí přeměnit z pouhých účtařů na podnikatelské vizionáře. Foto: Profimedia.cz
Ideální manažer firemních financí musí být hlavně vizionář

Transformaci finančního řízení však brání strnulé firemní systémy a nástroje, složité interní struktury a nedostatek potřebných dovedností spolu s obecně nesnadno zmapovatelnou současnou organizační strukturou.

Tato zjištění vyplynula z průzkumu KPMG International a skupiny CFO Research Services provedeného mezi téměř 450 vedoucími pracovníky finančních oddělení velkých společností po celém světě.

Skoro polovina respondentů uvedla, že jejich oddělení nyní hraje významnější roli při tvorbě strategických řešení než před pěti lety, a 62 procent potvrdilo, že očekávají další posilování své role do roku 2015.

Role finančního ředitele se změnila

„Mnozí respondenti nám řekli, že se dnes musejí potýkat s mnohem složitější organizační strukturou než v minulosti a pomáhat ostatním vedoucím pracovníkům pochopit její vliv na ziskovost společnosti,“ komentuje výsledky Jindřich Vašina, partner společnosti KPMG Česká republika.

Jeden finanční ředitel z USA v průzkumu uvedl, že pro současného ‚CFO‘ je nejdůležitější schopnost předvídat takové klíčové faktory, které posouvají podnik kupředu. Připomněl, že správný finanční ředitel musí být vizionářem, a ne jen interpretem toho, co už se stalo.

Méně účetnictví, více strategického myšlení

Vedoucí pracovníci finančních oddělení sebe sama hodnotí vysoko zejména ve vztahu k řízení majetku a závazků, méně sebevědomí jsou však v oblasti plánování či přípravy rozpočtů a odhadů – čtvrtina z nich je považuje za svá slabá místa.

„Běžným problémem je, že plánování a tvorba rozpočtů se týkají celé organizace a finanční oddělení nebývá chápáno jako řídicí jednotka tohoto procesu. Většinou funguje jako jeho koordinátor a často má problém přimět ostatní ke společnému setkání a k dohodě o změně podnikových procesů takového významu,“ domnívá se Jindřich Vašina.

Dokonalý finanční ředitel v moderní firmě musí umět propojit své znalosti se všeobecným přehledem a špičkovými komunikačními dovednostmi.
Jindřich Vašina, KPMG Česká republika

Váznoucí spolupráci s ostatními odděleními ve firmě vnímají mnozí jako citelnou překážku, jež brání zlepšení systému jejich práce. Jen necelých 40 procent respondentů považuje kvalitu kooperace s ostatními administrativními odděleními a se správou IT za svou silnou stránku.

Dotazovaní finanční ředitelé často zmínili obtíže, které mají při hledání vhodných lidí do svých oddělení.

Chybí koncepční myšlení

Jeden z nich například řekl, že přestože jsou uchazeči o zaměstnání nezřídka vynikajícími účetními, často i s potenciálem být dobrými řídicími pracovníky, jsou mnohdy doslova nepoužitelní, dojde-li na řešení koncepčních a analytických otázek či poskytování podpory při manažerských rozhodnutích.

„Průzkum jasně ukázal, že tradiční finanční vzdělání a praxe již v dnešních transformovaných finančních odděleních nestačí. Dokonalý finanční ředitel v moderní firmě musí umět propojit své znalosti se všeobecným přehledem a špičkovými komunikačními dovednostmi,“ zdůraznil Jindřich Vašina.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků