„Již nyní firmy z našeho oboru v souvislosti se zaváděním robotické automatizace potřebují odborníky nového typu,” uvedl Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, jež zastupuje firmy podnikových služeb.

Například v zákaznických službách, kde již během pár let převezmou většinu rutinní komunikace automatizovaní hlasoví asistenti neboli chatboty, jsou podle něj potřeba designéři, testeři a trenéři těchto systémů, stejně jako datoví specialisté, jejichž úkolem je udržovat data pro aplikace umělé inteligence.

Trh práce ovšem nemění jen samotné technologie, ale také to, jak umožňují novými způsoby spolupracovat lidem. Stále více procesů tak lze řešit například pomocí crowdsourcingu (žádost veřejnosti o spolupráci), na vzestupu je také práce z domova.

Nebýt ve firmě zaměstnán

Firmy rovněž hlásí zvyšující se podíl takzvaných freelancerů, tedy pracovníků, kteří nejsou ve firmě zaměstnaní, ale spolupracují s ní na základě kontraktu.

Podle nejnovějšího průzkumu ABSL činí freelanceři již desetinu všech pracovníků podnikových služeb, meziročně jde o trojnásobný růst.

„Mladé generace mají tuto formu pracovního vztahu v oblibě. Umožňuje jim to svobodu, fungovat například jako tzv. digitální nomádi,” vysvětlil Appleton.

Specialista sdílení technologií

K novým rolím bude podle společnosti patřit například i manažer spolupráce a specialista sdílení technologií. Úkolem prvního bude propojování lidí a sdílení firemní kultury v rámci organizací, které spoléhají na vzdáleně pracující zaměstnance, dodavatele a další externí spolupracovníky.

Specialista sdílení technologií bude mít za úkol zajišťovat získávání know-how a technické podpory pro oddělení napříč společností. Bude také zodpovědný za kompatibilitu všech používaných technologií.

Klesání potřebnosti některých zaměstnanců

„Nástup takzvaného Průmyslu 4.0 se netýká jen dělníků u pásu nebo prodavaček v supermarketu. Dolehne i na bílé límečky u počítačů, v administrativě a ve službách. Dnes už nemáme potřebu mít čistě administrativní zaměstnance, kteří by jen přepisovali údaje. V posledních letech tvoří podstatnou část nastupujících zaměstnanců absolventi, kteří jsou jazykově vybavení a mají kladný vztah k různým softwarovým aplikacím,” shrnul již dříve celkovou situaci na trhu práce Luděk Procházka, generální ředitel společnosti Gerlach, poskytovatele celních služeb.

Bude samozřejmě docházet i ke snižování potřeby lidských pracovníků v některých oborech.

„Počet potřebných zaměstnanců v bezpečnostních službách bude klesat v příštích 20 letech až o třetinu. Na druhou stranu, méně lidí zvládne více práce za stejnou dobu,” řekl Michal Kuník, generální ředitel společnosti Securitas.