V poslední dekádě se na trhu objevila řada nových služeb jako alternativní taxislužba Uber či zprostředkovatel ubytování Airbnb. Považují se za typické příklady sdílené ekonomiky, velmi brzy si tyto služby získaly spoustu spokojených zákazníků, fanoušků, ale i odpůrců.

Jasné právní vymezení této oblasti se stalo stěžejním tématem konference s názvem Sdílená ekonomika – sdílený právní problém. Uspořádala ji Právnická fakulta Univerzity Karlovy (PF UK) v Praze ve spolupráci s poradenskou společností IB Grant Thornton.

Odlišení podnikání a příležitostného výdělku

Účastníci se mimo jiné zabývali otázkami odlišení soustavné podnikatelské činnosti a příležitostného výdělku. Ve svém počátku jsou totiž některé dobře míněné záměry sdílení dopravních prostředků a ubytování stále častěji využívány podnikatelskými subjekty k obcházení daňových i jiných povinností.

„Sdílená ekonomika je fenoménem dnešní doby. Právní rámec tohoto druhu podnikání je však ještě poměrně neostrý, a je proto nutné tento opomíjený segment z hlediska regulací jasně definovat,“ vysvětlila Gabriela Hoppe, jednatelka společnosti IB Grant Thornton.

Praha prý přichází o milióny

„Odborná konference poskytla účastníkům užitečné informace jak z praktického, tak teoretického pohledu na problematiku sdílené ekonomiky. Věřím, že toto propojení teorie a praxe ocenili i studenti, kteří se akce účastnili,“ doplnila Hoppe.

Nutnost jasně vymezit rámce daňové a další regulace sdílené ekonomiky ilustruje podle Radima Boháče z katedry finančního práva a finanční vědy PF UK také finanční ztráta, která dle některých odhadů činí v případě Prahy až 100 miliónů korun ročně.

Hlavní město o tyto peníze přichází kvůli neplacení ubytovacích a rekreačních místních poplatků, jelikož je ubytovatelé a turisté ubytovaní prostřednictvím aplikace zpravidla neplatí.

„Z tohoto důvodu je diskuse na téma sdílené ekonomiky velmi důležitá. Jsem rád, že se něco podobného podařilo na naší fakultě zorganizovat. Je zřejmé, že například změna právní úpravy ubytovacího poplatku bude dříve nebo později nevyhnutelná, stejně tak řešení otázky efektivity získávání dat pro účely správy daní a dalších důležitých otázek,“ zakončil Boháč.