„Vychovat a připravit si nového, mladého specialistu není jednoduché. Technické profese se obecně těžko shánějí, o těchto speciálních pozicích technologů ani nemluvě. Zvláště když řada škol je nepružných a na požadavky firem obtížně reagují,” řekla ředitelka pro rozvoj lidských zdrojů holdingu Motor Jikov Věra Vrchotová.

Škola má vhodné laboratoře

Předmět tlakové lití je součástí oboru strojírenství. VŠTE má pro výuku k dispozici i vhodné školní laboratoře.

„V nich lze provádět analýzy struktury kovu a jejich chemického složení. To slouží k ověřování kvality výrobků,” uvedl garant oboru a vedoucí Katedry strojírenství VŠTE Ján Kmec.

Tlakové lití obecně patří mezi způsoby přesného lití, při kterém se forma plní taveninou pod vysokým tlakem. Používá se i termín vysokotlaké lití.

Semestr odborné praxe

Studijní programy VŠTE v posledním ročníku zahrnují podle zástupců škol na české poměry nadstandardní jeden semestr odborné praxe. Absolventům to dává větší prostor při hledání práce.

Škola se zhruba 4500 posluchači má uzavřeno na 1500 rámcových dohod o praxích a ročně na ně vysílá na 900 studentů. V současné době nabízí studium bakalářských a inženýrských oborů ekonomie, strojírenství, stavitelství, dopravy a logistiky.