„V souvislosti s brexitem zcela jistě stoupne význam francouzštiny jako pracovního jazyka v evropských strukturách. Pro uplatnění na mezinárodním trhu práce bude znalost tohoto jazyka velkou konkurenční výhodou,“ domnívá se rektorka VŠE Hana Machková.

Konkrétním příkladem úspěšné investice do výuky ve francouzštině je podle ní Francouzsko-český institut řízení při VŠE, který se již od roku 1990 specializuje na vzdělávání frankofonních manažerů.

Studium zakončené dvěma diplomy

Pro akademický rok 2017/ 2018 nabízí VŠE program MBA typu double degree, tedy zakončený dvěma diplomy. Absolventi získávají francouzský státní diplom akreditovaný francouzským ministerstvem školství, který jim umožňuje pracovat ve Francii bez nutnosti nostrifikace (uznání vysvědčení), a diplom MBA Vysoké školy ekonomické v Praze.

Program je realizován ve spolupráci s konsorciem tří francouzských vysokých škol ekonomického zaměření. Studenti jsou zapsáni na univerzitě v Lyonu a na výuce se rovnoměrně podílejí pedagogové VŠE a francouzští profesoři.

Výborné uplatnění

„Znalost angličtiny je sice již i u francouzských firem podmínkou nutnou, často ale nikoli postačující. Naši absolventi se dobře uplatňují nejen díky jazykovým kompetencím, ale zejména díky odborným znalostem a schopnosti výborně se adaptovat v prostředí francouzských firem, kterých dnes v ČR působí více než 500,“ dodává Machková.

To, že je i přes značný vliv anglického jazyka role francouzštiny nadále významná, potvrdila Novinkám také Petra Krejčí z jazykové školy CC škola jazyků v Českých Budějovicích.

„Vyučuje se po celém světě, je jednacím jazykem nejen evropských organizací, ale svou nezastupitelnou úlohu má i v oblasti mezinárodního práva a diplomacie. Je úředním jazykem tří evropských států,“ vyjmenovává.

Je však podle ní otázkou, zda a v jaké míře dojde v souvislosti s brexitem k růstu významu francouzštiny na evropském kontinentu.

„Faktem ovšem je, že Francie zůstává světovým investorem. Studenti ekonomických a technických oborů, kteří své odborné znalosti doplňují o studium světových jazyků, mohou získávat další cenné zkušenosti v rámci zahraničních stáží. Odbornost angličtina a francouzština představuje pro nadnárodní společnosti zajímavou kombinaci, studenti nacházejí uplatnění na evropském i světovém trhu práce,“ uzavírá Krejčí.