Po slavnostním zahájení regionálních kol na zámku Štiřín 16. května a vyhlášení výsledků pro Prahu a Středočeský kraj zamíří zástupci firem v ostatních krajích na vysoké školy.

Školství a digitalizace

Hlavním cílem letošního ročníku je hledání talentů a spolupráce zaměstnavatelů a škol. Na akcích budou kromě zástupců univerzit přítomni také ředitelé vybraných středních škol z každého regionu.

Součástí vyhlášení Zaměstnavatele regionu pro každý kraj je také kvalifikace HR projektů (lidské zdroje, tedy hodnocení výběru nových zaměstnanců), kde budou dominovat témata spolupráce se školami, zaměstnávání cizinců i moderní technologie při vyhledávání a řízení lidí.

Ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy proběhnou také regionální debaty, které mají přinést prognózy pro směřování školství a aktuální problematiky Práce 4.0 související s digitalizací a robotizací výroby.

Harmonogram akcí
Úterý 16. května: Slavnostní start ročníku a prezentace projektů s vyhlášením výsledků pro Prahu a Středočeský kraj - zámek Štiřín.
Úterý 23. května: Prezentace projektů s vyhlášením výsledků pro Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský kraj - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd.
Čtvrtek 25. května: Prezentace projektů s vyhlášením výsledků pro Pardubický a Královéhradecký kraj - Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická.
Úterý 30. května: Prezentace projektů s vyhlášením výsledků pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj - Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava.
Čtvrtek 1. června: Prezentace projektů s vyhlášením výsledků pro Ústecký a Liberecký kraj - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Úterý 6. června: Prezentace projektů s vyhlášením výsledků pro Jihomoravský, Zlínský kraj a Vysočinu - Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství.
Pondělí 12. června: Celostátní finále v Kongresovém centru Praha

Registrovat se firmy mohou zde.