„Program Zéta má klíčovou úlohu ve zvýšení zájmu mladé generace o projekty s konkrétním praktickým dopadem. Propojí tak mladé výzkumnice a výzkumníky s aplikační sférou,” uvedl předseda agentury Petr Očko.

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2017 až 2025. Minimální délka řešení projektů je stanovena na jeden rok, maximální délka na dva roky. Nejvyšší povolená míra podpory na jeden projekt je 85 procent celkových uznaných nákladů s tím, že maximální částka se omezuje na pět miliónů korun.

Diplomky nejen pro potřeby školy

Intervence programu se zaměří na reálnou spolupráci mladých výzkumných pracovnic a pracovníků při řešení konkrétních výzkumných projektů se subjekty z aplikační praxe.

V roce 2012 v ČR mezi výzkumníky pracovalo jen 27,5 procenta žen.

Podle agentury je žádoucí, aby se například závěrečné práce na vysoké škole vypracovávaly na upotřebitelná témata, jejichž závěry a výstupy je možné dále rozvíjet a uplatnit.

Absolventy VŠ jsou hlavně ženy, věda jich moc nemá

Dílčí cíl programu reaguje na fakt, že v roce 2012 v ČR mezi výzkumníky pracovalo jen 27,5 procenta žen.

„Přestože v posledních 20 letech tvoří ženy většinu absolvujících vysokých škol, tato skutečnost se zatím neodrazila v české vědě, což je potřeba měnit. Ženy mají stejný potenciál věnovat se vědě jako muži, tento program jim to usnadní hned na počátku kariéry," podotkl k programu ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka (ČSSD).