Projekt firmám nabízí výhody plynoucí z automatizovaných a zjednodušených procesů souvisejících se získáním zakázky, administrací a naplněním vzájemné dohody.

Zprostředkovatelské agentury prodražují zakázky

„Podle našich odhadů zprostředkovatelské firmy či agentury prodraží zakázku o 20 až 70 procent,“ uvedl zakladatel projektu Radoslav Schmidt.

„Jsme přesvědčeni, že dosud na trhu chybělo řešení, které dokáže tento zbytečný článek řetězce nahradit a propojit oba subjekty napřímo. Díky platformě si mohou strany nastavit vlastní pravidla založená na vzájemné dohodě.”

Společnosti, které prodávají práci IT profesionálů, garantují firmám například kvalitu a kvantitu nebo zastupitelnost. Záruky však ve skutečnosti podle Schmidta mohou existovat jen na papíře.

Trend sdílení kapacit

Cílem je vybudovat komunitu IT profesionálů skrze službu, která zjednoduší programátorům, analytikům, projektovým manažerům a dalším specialistům prodávat svou práci. Platforma využívá aktuální trend sdílení kapacit.

Po registraci do platformy si zájemci jen nastaví podmínky, za jakých chtějí spolupracovat. Dojde-li k uzavření spolupráce mezi firmou a odborníkem, náleží společnosti provize ve výši 10 procent z ceny dané zakázky.

Polovina z prostředků, které ZYGOit takto získá, má jít na vzdělávací projekty pro IT specialisty.