Poptávka po nových zaměstnancích již dnes převyšuje nabídku téměř ve všech sektorech hospodářství. Dle odhadů personální agentury Grafton Recruitment budou nejvíce chybět lidé ve zpracovatelském průmyslu a v logistice, nedostatek kvalifikovaných lidí se ale prohloubí i v sektoru sdílených podnikových služeb, který díky růstu nabídne tisíce nových pracovních příležitostí.

Celá řada pracovních míst vznikne i ve výzkumných a vývojových centrech, ČR se totiž stala vyhledávanou destinací pro jejich zakládání.

„Evergreenem je vysoká poptávka po lidech v oboru informačních technologií, aktuálně dle našich odhadů chybí na českém trhu asi dvacet tisíc odborníků,“ uvedl Martin Ježek, obchodní ředitel Grafton Recruitment.

Chybí vyučení i absolventi škol

V absolutních číslech budou v příštím roce nejvíce žádané pozice operátorů ve výrobě a v logistice a dále veškeré technické pozice. Podniky mají zájem o vyučené, středoškoláky i vysokoškoláky. Aby firmy v boji o zaměstnance uspěly, budou muset nejen poskytnout konkurenceschopné mzdy a benefity, ale nabídnout zaměstnancům i zajímavou práci a rozvoj. Důležitá bude také rychlost náborového procesu.

Do popředí zájmu uchazečů se dostávají i další aspekty zaměstnání, mnohými firmami doposud přehlížené. Jde o lokalitu a s ní spojené dojíždění do zaměstnání, značku zaměstnavatele, firemní kulturu, pracovní podmínky, vztahy na pracovišti, kompetentnost přímých nadřízených, možnosti dalšího vzdělávání a kariérního růstu, účast na nových projektech, a zejména možnost sladit pracovní a osobní život. Na to vše by při nastavování podmínek měli zaměstnavatelé myslet.

Udržet současné zaměstnance

Kromě náboru nových zaměstnanců bude klíčovým tématem trhu práce i udržení těch nynějších.

„Dobrým způsobem, jak si zaměstnance udržet, je investovat do jejich angažovanosti, loajality a profesního růstu. Je však nutné, aby firmy braly ohled i na osobní život svých lidí. Přetěžování, nadměrná přesčasová práce, dlouhodobý stres – to jsou časté důvody, proč lidé odcházejí k jinému zaměstnavateli,“ vypočítává Ježek.

Úspěšné firmy budou podle něj ty, které budou zaměstnávat angažované zaměstnance a zároveň budou budovat svůj pozitivní obraz na trhu práce, tj. budou investovat do své značky zaměstnavatele.

Vytvořit pocit sounáležitosti

Velkou výzvou pro zaměstnavatele na současném trhu práce může být i to, zda dokážou navodit mezi zaměstnanci pocit sounáležitosti s firmou.

„Zejména dnešní mladá generace se potřebuje ztotožnit s hodnotami a posláním firmy, aby byla motivovaná k práci. Mnohé firmy tyto pojmy sice ve své strategii uvádějí, ale pak je buď nedostatečně komunikují, nebo je prakticky nenaplňují, “ uzavírá.