Nejsilnější náborové prostředí (+25 %) hlásí velcí zaměstnavatelé, malé a střední podniky budou skromnější s indexem trhu +6 % respektive +4 %.

„Během posledního roku se trh práce změnil, a to ve prospěch uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost v ČR je nejnižší v Evropě, poptávka po zaměstnancích výrazně převyšuje nabídku a ve velkých městech a průmyslových oblastech je kritický nedostatek vhodných pracovníků,” uvedla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.

„ManpowerGroup index trhu práce ukazuje, že na začátku roku budou nabírat především velké průmyslové a logistické podniky. Mezi nejhůře obsaditelné pozice už nepatří pouze specializované technické profese, ale firmy nemohou najít ani dostatek výrobních dělníků a skladníků,“ poznamenala.

Porovnání dle odvětví

Zaměstnavatelé v pěti z deseti odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové prostředí se očekává v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody s čistým indexem trhu práce +11 %, dále v dopravě, skladování a komunikaci s indexem +9 % a ve zpracovatelském průmyslu +8 %.

Naopak k nejvýraznějšímu poklesu má dojít v odvětví zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov -9 % a v těžbě nerostných surovin, kde index klesne na -4 %.

Regionální srovnání

Největší optimisté jsou v regionu Čechy, kde se očekává v příštím čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil o +5 %. Zaměstnavatelé v Praze hlásí mírné oslabení náborových plánů s indexem -2 % a Morava zůstává stabilní.

V porovnání s předchozím čtvrtletím nejvíce oslabil index v Praze, a to o 11 procentních bodů, na Moravě pak o 8 procentních bodů. Náborové plány v Čechách zůstávají relativně beze změny.