Ve firmě mám smlouvu na dobu neurčitou. V květnu však dosáhnu důchodového věku a plánuji si požádat o důchod. I nadále bych ale chtěl ještě po nějakou dobu stávající pracovní činnost vykonávat. Musím mít u firmy při výkonu stejné funkce jako dosud novou pracovní smlouvu? Stále platí, že smlouva pro důchodce musí být na dobu určitou, tedy 1 rok?

Vliv pobírání důchodu na pracovní poměr

V minulosti platila zvláštní pravidla pro pracovní poměr důchodců. Do 1. ledna 2010 platilo, že osobu pobírající starobní důchod je možné zaměstnat pouze na dobu určitou v maximální délce jednoho roku. Následně bylo možné sjednat nový pracovní poměr, opět však pouze na dobu jednoho roku.

I důchodce je možné zaměstnat na dobu určitou nebo neurčitou.

Od 1. ledna 2010 však byla tato zvláštní pravidla zrušena a pro osoby pobírající starobní důchod začala platit standardní pravidla trvání pracovního poměru. I důchodce je tak možné zaměstnat na dobu určitou nebo neurčitou.

V případě zaměstnání na dobu neurčitou pak platí, že tento pracovní poměr může být sjednán maximálně na 3 roky a pouze dvakrát opakován nebo prodloužen.

Na osoby pobírající starobní důchod se vztahují všechna pravidla, kterými se řídí pracovní poměr. Zároveň tyto osoby nemají žádný nárok na zvláštní zacházení, ani pro ně neplatí žádná zvláštní omezení. Starobní důchodci tak mohou pracovat tak dlouho, dokud jim to jejich zdraví a schopnosti dovolí.

Jakékoli znevýhodnění zaměstnance pobírajícího starobní důchod vůči ostatním zaměstnancům (nižší výše odměn) je považována za nepřímou diskriminaci z důvodu věku.

Vliv vzniku nároku na důchod na pracovní poměr

Vznik nároku na důchod nebo zahájení pobírání důchodu nemá žádný vliv na trvání stávajícího pracovního poměru. Možnosti skončení pracovního poměru důchodce jsou naprosto stejné jako u běžných zaměstnanců.

Jakékoli znevýhodnění zaměstnance pobírajícího starobní důchod vůči ostatním zaměstnancům (např. nižší výše odměn) je navíc považována za nepřímou diskriminaci z důvodu věku.

Zaměstnavateli by za takové jednání mohla být udělena pokuta a zaměstnanec by se mohl domáhat odstranění diskriminace a jejích důsledků, náhrady škody a případně i přiměřené zadostiučinění.

Vliv výkonu práce na výši důchodu

Důchod se zvyšuje za každých 360 dní výdělečné činnosti o 0,4 % výpočtového základu. Při přepočítání starobního důchodu se nezapočítávají tzv. odečtené dny – tedy kupříkaldu dočasná pracovní neschopnost.

Pracující důchodce si může požádat o zvýšení starobního důchodu, a to jednou za každých 360 kalendářních dní trvání výdělečné činnosti vykonávané současně s pobíráním důchodu.

Shrnutí

Dosažení důchodového věku ani započetí pobírání starobního důchodu nemá na váš pracovní poměr žádný vliv. Pokud tedy máte nyní sjednaný pracovní poměr na dobu neurčitou, ten bude nadále pokračovat, aniž byste musel sjednávat novou pracovní smlouvu nebo činit jakékoli jiné právní úkony.

Navíc pokud budete pobírat starobní důchod a současně pracovat alespoň 360 dnů, budete moci požádat o navýšení důchodu.

Odpovídal Tomáš Neuvirt z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.