Program Let’s Speak je zaměřen na podporu výuky komunikativních dovedností v anglickém jazyce na úrovni B1 dle společného evropského referenčního rámce.

Tato úroveň byla vybrána záměrně, neboť od roku 2021 budou všichni žáci povinně maturovat z cizího jazyka na této úrovni. A právě mluvená komunikace činí žákům největší problémy.

Povinná maturita z cizího jazyka

Aktuální série školení je výsledkem několikaletých příprav, které probíhaly ve spolupráci s ministerstvem školství a Národním institutem dalšího vzdělávání.

„V poslední době se často hovoří o povinné maturitě z matematiky a o tom, jak na ni žáky budeme připravovat. Trochu se zapomíná, že novela školského zákona s sebou přináší také povinnou maturitu z cizího jazyka, a to od školního roku 2020/2021. Jsem proto ráda, že Cambridge English se zlepšování znalostí a dovedností našich učitelů angličtiny takovým způsobem věnuje,“ prohlásila ministryně Kateřina Valachová (ČSSD).

Dodala, že znalost cizího jazyka je dnes už nezbytnou součástí pro přijetí k dalšímu studiu i uplatnění na trhu práce.