Podle Sedlákové se postupně mění postoj studentů i jejich rodičů ke studiu na učilišti, nejde jen o vývoj populační křivky. Nyní je ve škole asi 220 žáků, počet dětí v prvním ročníku ale výrazně stoupl a podobný trend se očekává i v následujících letech.

Přivýdělky při studiu

Ve firmách na Kladensku i v okolí je vysoká poptávka po elektrikářích, zámečnících i dalších pracovnících, také pečovatelky už mají jistou práci ještě při studiu. Už ve škole si kromě podpory stipendii mohou žáci přivydělat, například kuchaři na rautech, zahradníci a aranžéři v květinářstvích, truhláři v dílnách a podobně. Možné jsou i stáže v zahraničí.

Právě to, že jsou žáci úspěšní už při studiu a mají uplatnění, je podle Sedlákové vede k tomu, aby pracovali i po dokončení školy. A i když někdy školu přeruší, často se po nějaké době vracejí.

Spolupráce školy s úřadem práce

Podíl na tom má podle Sedlákové i nadstandardní přístup učitelů a dobře fungující mezilidské vztahy ve třídách. Učiliště úspěšně absolvují i ti, co se po základní škole původně přihlásili na úřad práce.

S úřadem škola velmi úzce a úspěšně spolupracuje. Funguje i rekvalifikace pro dospělé, tu může úřad proplatit v případě, že jde o obory, po kterých je mezi zaměstnavateli poptávka.

Právě spolupráce škol, zaměstnavatelů a úřadu je klíčová pro snižování nezaměstnanosti, důležitá je i aktivní pomoc s vyhledáváním praxe. „My jsme typ školy, která se o studenty musí postarat,” dodala Sedláková.

Ve Středočeském kraji je ve zhruba 150 středních školách přibližně 40 tisíc studentů. Necelá čtvrtina žáků studuje obory ukončené získáním výučního listu, zbytek obory zakončené maturitní zkouškou včetně gymnázií.