„Cílem je informovat zaměstnavatele o aktuální nabídce služeb ÚP ČR a také jim sdělit, na jaké konkrétní zaměstnance se mají obracet. Naši lidé naopak získají informace o stavu a očekávaném vývoji zaměstnanosti v regionu, tedy o plánovaném přijímání či propouštění zaměstnanců. Jde o údaje, které nám pomáhají v analýze budoucího vývoje zaměstnanosti a potřeb zaměstnavatelů,“ upřesňuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Výběr vhodného zaměstnance i zaměstnavatele

Terénní pracovníci úřadu nejprve zaměstnavatele telefonicky nebo e-mailem kontaktují a nabídnou mu osobní schůzku.

„Velká část z takto oslovených firem roste a chystá se přijmout další zaměstnance. ÚP ČR s nimi pak úzce spolupracuje, zve je na burzy či veletrhy práce a pořádá pro ně výběrová řízení,“ doplňuje ředitelka krajské pobočky úřadu v Liberci Elena Čermáková.

Je rovněž jasné, že klienti úřadů práce nejsou pro zaměstnavatele jediným zdrojem pracovní síly na pracovním trhu. O tom, kterého zaměstnavatele si zaměstnanec zvolí, rozhoduje řada aspektů jako výše mzdy, benefity nebo třeba dobře nastavená firemní kultura zaměstnavatele.

„Právě společensky zodpovědné chování zaměstnavatele je jeho velkou konkurenční výhodou. Naprosto stěžejní je pak integrace nového zaměstnance, do které spadá zejména proces zaškolení a celkové adaptace a v neposlední řadě i dodržení předem dohodnutých podmínek zaměstnání,“ upozorňuje Sadílková.

Rekordně nízká nezaměstnanost

Zájem zaměstnavatelů o další spolupráci potvrzují rostoucí počty volných pracovních míst, která firmy díky monitoringu ÚP ČR hlásí, přestože jim zákon tuto povinnost neukládá.

Od ledna do června letošního roku oznámilo 4698 zaměstnavatelů, že v nadcházejících měsících vytvoří celkem 30 156 pracovních míst. Za celý loňský rok tento záměr uvedlo 13 189 zaměstnavatelů. Počítali s vytvořením 47 135 míst.

Letos se nejčastěji jednalo o volné pozice ve strojírenství, v gastronomii, technických oborech nebo dopravě.

Nezaměstnanost v září opět klesla, bez práce bylo nejméně lidí od roku 2008. ÚP ČR ke konci září evidoval 378 258 uchazečů o zaměstnání. To je o 10 216 méně než v srpnu. [celá zpráva]

Z celkového počtu lidí bez práce bylo 359 294 dosažitelných uchazečů – tedy jsou případně schopni okamžitě nastoupit do vhodného zaměstnání.