„Pro 25 mladých lidí jsou připraveny exkurze ve firmách podle jejich profilací a následné stínování vybrané pracovní profese. Dále na ně čeká řada seminářů a workshopů,“ představila projekt Linda Hurdová, ředitelka organizace Nadání a dovednosti.

Ohrožená skupina na trhu

Od roku 2013 úspěšně proběhlo osm kol vzdělávacího programu. Celkem se do Rozhledu zapojilo 203 účastníků, kteří absolvovali 82 exkurzí ve firmách a podnicích. Právě lidé z dětských domovů patří na trhu práce k nejohroženějším skupinám.

„Rozhled je určen mladým lidem ve věku od 15 do 26 let. Pomáhá jim objevit jejich silné stránky, a začít je využívat ve svůj prospěch tak, aby si našli a získali zaměstnání, které je bude bavit a naplňovat, a ve kterém mají potenciál vyniknout. Individuálně se setkávají s kariérní poradkyní, která s nimi probírá jejich silné a slabé stránky, co je baví či nebaví, co si již vyzkoušeli a co by chtěli dělat,“ pokračovala.

Individuální program

Výsledkem sezení je pak diagnostická myšlenková mapa, na jejímž základě a také na základě zpětné vazby od poradkyně se stanoví individuální program pro konkrétní účastníky.

„Program je pro děti ze základních a středních škol, těm ze základních škol pomáhá uspět v jejich dalším vzdělávání, středoškolákům úspěšně se uplatnit v profesním životě,“ doplnila poslankyně a krajská zastupitelka Markéta Wernerová (ČSSD), která projekt oceňuje.

Když chybí rodina

V Karlovarském kraji se do Rozhledu zapojily čtyři dětské domovy, a to Plesná, Žlutice, Karlovy Vary a Ostrov, Cheb a Horní Slavkov.

„Od Rozhledu očekáváme, že zesílí motivaci dětí ke správné volbě budoucího povolání, zesílí zájem kariérního růstu a schopnost udržet si zaměstnání, a tím jejich snadnější vstup do běžného života,“ shrnula Martina Nuslauerová, zástupkyně Dětského domova Karlovy Vary a Ostrov.

Členka sněmovního školského výboru Wernerová by se nebála jít ještě dál. „Inspirovala bych se například Německem, kde běží projekt VerA. Absolventovi školy je přidělen někdo jako poradce (odborník v dané profesi), který mu pomáhá uplatnit se na trhu práce nebo uspět v dalším možném studiu. Je to důležité u dětí, u kterých chybí rodina, podávající pomocnou ruku,“ uzavřela.