Na základě těchto údajů vykazuje čistý index trhu práce společnosti Manpower pro Českou republiku pro čtvrté čtvrtletí 2016 hodnotu +7 procent.

„Během posledního roku se trh práce výrazně změnil ve prospěch uchazečů o zaměstnání. Čistý index trhu práce pro následující čtvrtletí je jedním z nejsilnějších v historii průzkumu a úplně nejsilnější 4. čtvrtletí, které jsme zaznamenali, protože toto období je z hlediska náborů nejslabší v roce. Poptávka po zaměstnancích výrazně převyšuje nabídku a ve velkých městech a průmyslových oblastech je kritický nedostatek pracovníků,“ uvedla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka Manpower Group Česká a Slovenská republika.

„Nejpatrnější je tato situace v automobilovém průmyslu, v logistických a call centrech. Nedostatek talentů nutí zaměstnavatele využívat nové strategie v hledání, náboru a udržení si lidských zdrojů, což se projevuje zejména v systému odměňování, organizace výroby, alternativních formách úvazků apod. Na druhou stranu některé regiony nadále bojují s vysokou mírou nezaměstnanosti, a to je velká výzva nejen pro firmy, ale i pro stát a jednotlivce,“ doplnila.

Porovnání dle odvětví

Zaměstnavatelé v osmi z deseti odvětví předpovídají pro nadcházející čtvrtletí zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové prostředí předpovídají zaměstnavatelé ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu s čistým indexem trhu práce +13 procent, dále pak výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody s 12 procenty a finance, pojištění, nemovitosti a služby podnikům s indexem +11 procent.

Příznivé náborové prostředí mohou očekávat uchazeči o práci také ve státní správě, zdravotnictví, vzdělávání a kultuře s indexem +8 procent.

Ve dvou odvětvích očekávají zaměstnavatelé pokles počtu pracovních sil, a to především v zemědělství, myslivosti, lesnictví a rybolovu, kde má index zápornou hodnotu –7 procent, a dále v těžbě nerostných surovin, která klesne o 5 procent.

„Pokles v zemědělství je jednoznačně sezónní záležitost spojená s příchodem zimního období, nicméně v oblasti těžby se jedná o dlouhodobý pesimismus pokračující již 8. kvartál v řadě,“ připomíná Rezlerová.

Regionální srovnání v rámci ČR

Zaměstnavatelé ve všech třech regionech očekávají v příštím čtvrtletí nárůst počtu pracovních sil. Nejsilnější náborové plány s čistým indexem trhu práce +9 procent hlásí zaměstnavatelé v Praze. Na Moravě má index hodnotu +8 procent a v Čechách +4 procenta. V porovnání s předchozím čtvrtletím index v Praze posílil o pět procentních bodů. Na Moravě se snížil o tři body a v Čechách o jeden procentní bod.

„Pražský region je jako hlavní centrum ekonomiky s téměř nulovou nezaměstnaností pravidelně nejoptimističtější částí republiky z hlediska náborových aktivit firem. Příjemným překvapením je, že optimismus na Moravě již tři roky v řadě předčívá situaci v Čechách a snad to dokládá rozvoj tohoto regionu, který v mnoha částech trpí vysokou nezaměstnaností,“ komentovala regionální výsledky Rezlerová.