Pravidla mohou být i obecně uplatnitelná na většině pracovišť. Pro prostředky rafinované šikany na pracovišti hraničící s psychickým terorem se vžil anglický termín mobbing.

1) Pravidla chování zaměstnanců na pracovišti ve vztahu k ostatním

Každému zaměstnavateli lze doporučit, aby ve vztahu k zaměstnancům srozumitelně definoval pravidla firemní kultury, pravidla etiky a chování na pracovišti, která od nich očekává. Rovněž mohou tato pravidla obsahovat vysvětlení již netolerovaného jednání s dodatkem, co to pro dotyčnou osobu znamená.

„Všechna tato opatření spadají do tzv. legal compliance – širšího souboru systematických procedur, které by měly být součástí politiky každé obchodní korporace. Pokud je compliance jasně nastaveno a průběžně upravováno, znatelně se snižuje riziko konfliktů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, případně mezi zaměstnanci navzájem,” popisuje Alice Kubíčková z advokátní kanceláře LP Legal.

2) Využití služeb zkušeného personalisty

Dalším účinným prostředkem v prevenci mobbingu je využití zkušeností personalisty při výběru zaměstnance. Ten již během pohovoru může snadno odhalit rizikové faktory v chování uchazeče o práci, jeho sklony k agresivitě a konfliktům.

3) Pravidelná komunikace se zaměstnanci

Noví zaměstnanci by měli mít podporu ze strany zaměstnavatele při začleňování do kolektivu tak, aby nedocházelo k možnosti vzniku nezdravého pracovního prostředí. Kubíčková doporučuje i anonymní dotazníky.

„Tím dochází ke zlepšení komunikace mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem, lze tak snadněji identifikovat případy šikany a nežádoucího chování na pracovišti,” dodává.

4) Zajímat se o to, co se ve společnosti děje

Zaměstnavatel by se měl soustavně zajímat o to, co se děje na pracovišti, problémy řešit a přispívat k vytvoření přátelské atmosféry na pracovišti, což přirozeně vede ke zvýšení produktivity a efektivity práce.

5) Postih původce šikany

Zaměstnavatelům, kteří zjistí, že někdo z jejich podřízených či zaměstnanců šikanuje svého kolegu, se doporučuje okamžitě jednat a dotyčného s nastalou situací konfrontovat.

„Dejte mu jasně najevo, že toto chování není tolerováno, a učiňte opatření. V opačném případě vám hrozí nejen rozklad týmu, ale i žaloba a ztráta reputace,“ uzavírá Kubíčková.